Archief van
Categorie: Financieel

Schuldsanering van bedrijven met Oxyz

Schuldsanering van bedrijven met Oxyz

Een eigen onderneming hebben is een hele verantwoordelijkheid. Soms pakt dat goed uit, maar soms loopt het uit op een drama. Elk jaar krijgen duizenden bedrijven te maken met faillissement. Dit kan voor de ondernemer zowel zakelijk als privé grote gevolgen hebben. Oxyz is een
schuldsanering voor bedrijven. De adviseurs bieden schuldhulpverlening en coaching aan en kijken samen met de ondernemer naar de mogelijkheden die er nog zijn voor het bedrijf en hoe de financiële schade het meest beperkt kan worden. Oxyz begeleidt ondernemers ook als zij hun bedrijf willen beëindigen.

OXYZ

Oxyz is een coöperatie met vestigingen door heel Nederland. Het motto van Oxyz is dat ondernemen een plezier moet zijn. En dat er bij problemen niet teveel gekeken moet worden naar schuldeisers en deurwaarders. De schuld wordt tijdelijk even ‘weggezet’ en er wordt gewerkt aan een stijging van de omzet, zodat er een positief resultaat komt en daardoor financiële rust.

Oxyz gaat terug naar de Oorsprong. Er wordt afgerekend, eXit, met het verleden. Oxyz maakt de situatie met een analYse inZichtelijk.

KOSTEN

De eerste intake is bij Oxyz altijd gratis. Het tarief is zo’n 9% van de mogelijkheden die een bedrijf heeft om de schuld af te lossen. Met een minimum van 2340 tot 2940 euro. Dat maakt Oxyz zeer betaalbare hulp.

Laat een incassoprocedure opstarten

Laat een incassoprocedure opstarten

Om je eigen bedrijf draaiende te kunnen houden, zullen de rekeningen ook betaald dienen te worden. Dus ook door je klanten. Heb je als ondernemer klanten die niet betalen? Dan kun je een incassobureau inschakelen dat een incassoprocedure voor je start. Het Nederlands Online Incasso Instituut gaat voor jou achter de achterstallige betalingen aan, zodat jij dit niet zelf hoeft te doen.

Hoe werkt een incassoprocedure?

Je meldt de vordering kosteloos aan en dan zetten de professionele medewerkers van het Instituut de procedure in gang. De kosten die zij hier voor maken worden in eerste instantie verhaald op degene die je geld schuldig is. De procedure bestaat uit vier stappen. De eerste fase heet pre incasso. De debiteur ontvangt een aanmaning die hij binnen 14 dagen dient te betalen. Gebeurt dit niet, dan wordt de minnelijke incasso in werking gezet. Ook dan kan er nog betaald worden zonder dat er gerechtelijke stappen ondernomen worden. Wanneer er nog niet betaald wordt, wordt het gerechtelijk incassotraject gestart door de juristen. De laatste stap is het executie incassotraject. Is er nog altijd niet betaald? Dan zal de deurwaarder vorderingen gaan doen bij de debiteur. Veelal komt het niet zo ver en worden de openstaande rekeningen al betaald voordat er een gerechtelijke procedure in gang gezet wordt.

Ik kreeg laatste de volgende vraag: “wat is solvabiliteit”?

Ik kreeg laatste de volgende vraag: “wat is solvabiliteit”?

wat is solvabiliteitZoals jullie weten schrijf ik vele artikelen die gerelateerd zijn aan verschillende onderwerpen. Zo kreeg ik laatst de vraag ‘wat is solvabiliteit‘. gelukkig kon ik degene helpen door een simpel voorbeeld te geven. Omdat sommige van jullie hier wellicht ook iets aan kunnen hebben, deel ik het dan ook met jullie. Er zijn twee mogelijkheden om dit kengetal te berekenen. Als eerst kun je het eigen vermogen delen door het totaal vermogen. Vervolgens bereken je het bedrag door maal 100 te doen. De tweede optie is om het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen en vervolgens maal 100 te doen. In beide gevallen krijg je een percentage. Dit zegt iets over de draagkracht van jouw firma. 

Andere kengetallen

Om dit percentage te berekenen heb ik een handige website gevonden, deze heet solvabiliteit.eu. Via deze site kun je binnen een paar stappen hetgeen berekenen wat je wilt. Daarnaast heb je nog twee andere kengetallen, namelijk:

  • Liquiditeit
  • Rentabiliteit

Deze drie kengetallen zeggen iets over de totale gezondheid van een bedrijf. Vooral banken zijn hier in geïnteresseerd omdat zij vaak leningen moeten verstrekken. Zij willen natuurlijk wel weten of het een goede investering is. Wanneer jouw bedrijf niet ‘gezond’ zal niemand hier dan ook in willen investeren. Dus houdt deze getallen dan ook goed in de gaten!