Voordelen van invoice factoring voor ondernemers

finqle

Voor ondernemers kan invoice factoring een interessante overweging zijn, wanneer zij het debiteurenbeheer binnen hun organisatie anders willen indelen. Onder debiteurenbeheer verstaan we het factureren en incasseren van de verschuldigde kosten voor de door een ondernemer geleverde diensten of producten aan klanten. Voorheen was het gebruikelijk om zelf een factuur op te stellen en deze naar je klant te sturen. Op het moment dat een klant niet betaalde, was je genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. Dergelijke situaties leiden tot onnodig grote risico’s. Door achterstanden bij klanten, kon je immers zelf ook geen facturen meer betalen als (beginnend) ondernemer. Met factoring zijn dit soort situaties voortaan verleden tijd!

Invoice factoring

Invoice factoring door Nederlandse factoringbedrijven

Invoice factoring is een dienst, die vanuit Amerika is komen overwaaien. Niet voor niets, wordt deze dienst ook geregeld American factoring genoemd. Het idee hierbij is, dat een ondernemer een factuur aan een factoringbedrijf verkoopt. Het factoringbedrijf stuurt de factuur vervolgens door naar de klant van de ondernemer. In de tussentijd voldoet het factoringbedrijf de factuur binnen een of twee werkdagen. Zo kan de ondernemer zijn eigen rekeningen binnen de gestelde betalingstermijn voldoen. Voor de diensten van het factoringbedrijf wordt een bepaalde vergoeding betaald. Deze vergoeding is vaak 2-6% van het totaal gefactureerde bedrag en hangt onder meer af van de betalingstermijn van een klant.

Facturen

Minder risico met factoring voor ondernemers

Door als ondernemer voor factoring te kiezen, loop je een aanzienlijk kleiner risico. Zoals eerder beschreven werd, heb je de betaling van een factuur doorgaans binnen een of twee dagen binnen. Betalingsachterstanden bij leveranciers worden zo voorkomen! Het feit dat je een minder groot risico loopt, voorkomt niet alleen betalingsachterstanden. Ook is het weer leuk om te ondernemen, aangezien je veel minder stress zal ervaren. Iedere ondernemer kent de stress, die bij het wachten op betalingen van klanten hoort.