Ongevalsonderzoek laten uitvoeren? Dat kan bij G4S

Is er sprake geweest van een bedrijfsongeval? Dan is het belangrijk om dit zo goed mogelijk uit te zoeken, zodat je de oorzaak kunt gaan achterhalen. Een van de manieren waarop je dit kunt doen is met het uitvoeren van een ongevalsonderzoek. Een ongevalsonderzoek laten uitvoeren? Het is goed mogelijk om bij G4S Safety Solutions om een veiligheidskundige in te schakelen die je hierbij kan helpen.

Een ongevalsonderzoek begint met het verzamelen van bewijsmateriaal op de locatie van het ongeval. Je schakelt zo snel mogelijk een veiligheidskundige in na het ongeval, omdat je hierdoor zo snel mogelijk bewijzen kunt verzamelen. Een veiligheidskundige zal ook met slachtoffers en andere betrokkenen spreken. Alle informatie wordt opgenomen in een dossier: ook de werkplannen en informatie over de locatie. Uiteindelijk volgt een duidelijke rapportage van de uitkomst.

Ongevalsonderzoek laten uitvoeren door G4S

Een ongevalsonderzoek is het begin van een goede analyse. Zodra het onderzoek is beëindigd, zal de analyse van start gaan. De bewijzen worden onderzocht: een veiligheidskundige kan vervolgens inzicht geven in de oorzaken van een ongeval. Het kan nodig zijn om nog wat aanvullende gesprekken te voeren die een analyse betrouwbaar en volledig maken. Een belangrijk voordeel van een ongevalsonderzoek is niet alleen dat je een duidelijk beeld krijgt van het ongeval, maar ook dat je hiervan gaat leren. Op basis van het ongevalsonderzoek kun je de juiste voorlichting krijgen van G4S, maar ook het opstellen van bepaalde procedures en instructies om in de toekomst ongevallen te voorkomen.