Een goed parkmanagement

Indien u met meerdere bedrijven op een bedrijfsterrein een vestiging heeft, is het van groot belang dat het er allemaal verzorgd uitziet. Daarom is het belangrijk, dat de leidinggevenden van de bedrijven de handen in elkaar slaan, om een goed parkmanagement af te spreken. Indien een bedrijventerrein er onverzorgd uitziet, zal dat de indruk van uw bedrijf niet ten goede komen. Er moet geen zwerfafval aanwezig zijn. Ook moeten de gebouwen die er zijn niet met graffiti besmeurd zijn.

Een bedrijventerrein, waarbij het groenonderhoud goed is verzorgd, geeft een goede uitstraling. Dat geldt voor alle bedrijven die op het terrein aanwezig zijn. Ook neemt het gevoel van veiligheid toe wanneer het bedrijventerrein er goed uitziet. Een goed parkmanagement zal inbraken, maar ook eventueel vandalisme, tegengaan.

Om een goed parkmanagement te bewerkstelligen, moeten de leidinggevenden van de verschillende aanwezige bedrijven op het bedrijventerrein, goede afspraken maken. De gesprekken kunnen leiden tot goede afspraken voor wat betreft het groenonderhoud, maar ook de eventuele verlichting en het ophangen van camera’s. Het zijn vooral deze laatste twee die zorgen voor de veiligheid op het terrein. Een persoon, die niet op het terrein mag komen, zal wel uitkijken als hij weet dat hij gemakkelijk gepakt kan worden. Om deze reden moet er een goed management voor het bedrijventerrein zijn.