Het belang van werk

De menselijke beschaving is gebouwd op werk, de arbeid van vele miljarden mensen door de geschiedenis heen heeft de steden, boerderijen, industrieën, legers en infrastructuur gecreëerd die onze tijd op de planeet hebben gemarkeerd. Zelfs voordat de menselijke beschaving opkwam, stond de rol van arbeid en de ontwikkeling van verschillende soorten gereedschappen centraal in onze evolutie van de meer primitieve primaten. Werk is het stabiele gegeven van deze samenleving. Zonder iets te doen, is er niets om voor te leven.

Werken en waarderen

De status van werk in hedendaagse samenlevingen is het resultaat van een lang historisch proces. Het is niet alleen een onmisbaar middel om het individuele gevoel van nut en verbondenheid te versterken, maar ook om financiële middelen te verschaffen. Werk staat ook centraal in verschillende andere dimensies, namelijk in zijn rol als socialiserend mechanisme, als bron van sociale uitwisselingen en individuele identiteiten. Zo kan werk worden gezien als de pijler van de maatschappelijke organisatie, maar voor een groot deel ook als een belangrijke pijler van de existentiële organisatie van individuen. Het is een fundamenteel kenmerk in vele dimensies van sociale integratie, zoals gezondheid, huisvesting en interpersoonlijke netwerken. Een arbodienst bedrijfsarts kan je adviseren over je persoonlijke arbodienst.

Work hard & play hard

Normaal zien we werk als iets dat we moeten doen. Maar als het ook iets is dat je graag doet, dan krijg je zowel de financiële beloningen van werk zonder dat je zoveel uren van je leven hoeft op te offeren aan iets dat niet leuk is. De intrinsieke krachten zijn die, door de aard van je persoonlijkheid of opvoeding, die ervoor zorgen dat je sommige dingen meer waardeert dan andere. Op het moment dat je met plezier naar je werk gaat of met plezier je werk uitvoert. Zul je meer prestatie boeken en zul je productiever gaan werken. Preventief Medisch Onderzoek wordt gebruikt om de gezondheid van werknemers preventief te onderzoeken en te bevorderen.